Tietoturvaseloste

Rekisterinpitäjä
Nimi: Kymen Kamerat ry

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Harri Jacksen

Lisätiedot ja oikaisupyynnöt:
Sähköpostilla kymenkamerat@gmail.com 

Rekisterinpitäjän toimiala
Aatteellinen yhdistys, Y-tunnus 3025242-8


Rekisteriseloste Jokinseura ry:n henkilötietorekisteristä 

Kymen Kamerat  ry yhdistää alueen harrastajat ja kehittää jäseniensä osaamista. Toimintaan liittyen Jäsenseura käsittelee henkilötietoja. Jäsenseura on tehnyt yhdistyslain ja yhdistysrekisteriasetuksen mukaisen ilmoituksen toiminnastaan. 

Toiminnassa käytettävä rekisteri
Kymen Kamerat ry:n jäsenrekisteri. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteri koostuu Kymen Kamerat ry:n ilmoittautumislomakkeella jäseneksi liittymisen yhteydessä annetuista henkilötiedoista. Henkilötietoja käytetään jäsenyyden tunnistamiseen, toiminnan kehittämiseen, yhteydenpitoon ja tiedon välittämiseen seuran ja jäsenten välillä valokuvausharrastukseen liittyen sekä erilaisten maksutietojen hallintaan ja ylläpitoon, kuten jäsen- ja kurssimaksut. Tietoja saatetaan tarvita, esimerkiksi kokoonnuttaessa ryhmänjohtajan apuna yhteydenpitoon sekä turvallisuustarkoituksessa kuvausretkiin tai kuvaustyöpajoihin liittyen.

Kuvaus rekisteriin kerättävistä tiedoista
Rekisteriin tallennetaan seuraavat henkilötiedot: Etunimi, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, liittymisaika, jäsenmaksutieto. Lisäksi rekisteriin tallentuvat jäsenen osallistumistiedot erilaisiin seuran ryhmiin ja tapahtumiin.

Tietojen luovutus
Kymen Kamerat ei luovuta henkilötietoja kolmannelle osapuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Kymen Kamerat ry:n kattojärjestön Suomen Kameraseurojen Liitto ry:n (SKsL) jäsenrekisteriin. Tietoja luovutetaan vain niiltä osin, kuin SKsL:n jäsenmaksun ja sen järjestämien näyttelyjen sekä koulutusten osallistumisoikeuden tarkistamista varten on tarpeellista. SKsL ry ja Kymen Kamerat käyttävät samaa Flomembers jäsenrekisteriä. 

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Kymen Kamerat  ry:n jäsentiedot talletetaan verkossa toimivaan FloMembers jäsenrekisteriin. Palvelu täyttää Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.

Käytön valvonta
Pääsy henkilötietoihin on Kymen Kamerat  ry:n ja SKsL:n hallituksen jäsenillä sekä näiden hallitusten valtuuttamilla henkilöillä, jotka tarvitsevat henkilötietoja näiden yhdistysten asioiden hoitamisessa. Salasana on henkilökohtainen ja pääsy jäsenrekisteriin tarkistetaan aina kun hallituksissa henkilöt tai henkilöiden tehtävät vaihtuvat. Yhdistysten hallitukset ovat perehtyneet lainsäädäntöön.

Rekisteröidyn oikeudet
Kymen Kameroiden jäsen saa jäseneksi liittyessään kirjautumistunnukset FloMembers-järjestelmässä oleviin omiin tietoihinsa ja voi itse oikaista tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen tai vanhentuneen tiedon. Kun jäsen haluaa erota Kymen Kamerat, voi omissa tiedoissa jättää eropyynnön ja ko. jäsenen tiedot poistetaan järjestelmästä ja palvelimelta suoja-ajan jälkeen pysyvästi. Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus jäsenen harrastukseen liittyen, esimerkiksi että säännöllinen tiedottaminen tapahtuu vain sähköpostilla.

Tietojen luovutus EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle
Henkilötietolain (523/1999) 22 §:ssä ilmaistun pääsäännön mukaan henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso. FloMembersin yhteistyökumppanit ovat osaltaan sitoutuneet tähän ja noudattavat GDPR:n vaatimuksia, kun tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle.Flomemebers / FloApps Oy:n palvelun tietosuojasta löytyy tietoa täältä=> Tarkempi tietoturvakuvaus on saatavilla pyynnöstä.