Tietoturvaseloste

Kymen kamerat RY:n rekisteri- ja tietosuojalomake
Rekisterinpitäjä
Kymen kamerat ry
Osoite:
Kymen Kamerat RY
C/O Seppo Pekkola
Pajamäenkatu 4 C 11
48600 KOTKA

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Sähköpostiosoite: kymenkamerat@gmail.com
Rekisterin ylläpitoa koskevat sähköpostit ohjataan rekisterin käsittelijänä toimivalle henkilölle.

Jokainen voi tarkistaa omien henkilötietojensa käytön
Tulosteen omista tiedoistaan saa lähettämällä allekirjoitetun kirjallisen pyynnön postitse Kymen kameroille tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen:  kymenkamerat@gmail.com tai sopia tapaaminen omien rekisteritietojen tarkastamista varten sähköpostitse tai yhdistyksen hallituksen jäsenen kautta. Samalla tavalla jäsenenä oleva henkilö voi päivittää omat tietonsa

Rekisterin nimi
Kymen kamerat RY Jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja sisältö
Rekisteri sisältää Kymen kameroiden jäseniksi hyväksytyt henkilöt.
Rekisteriin tallennetaan jäsenten itsensä ilmoittamat tiedot. Nämä tiedot ovat:
-etu- ja sukunimi
-yhteystiedot jäsentiedotteita,jäsenmaksulomaketta ja muuta seuran toimintaan liittyvää yhteydenpitoa varten: postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Tiedot kerätään jäseneksi liittymisen yhteydessä tai erillisellä henkilökohtaisella kyselyllä. ja täydennetään tarvittaessa henkilökohtaisella kyselyllä
Rekisterissä pidetään tieto maksetuista jäsenmaksuista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jäsenrekisterissä olevat henkilöt ilmoitetaan Suomen Kameraseurojen Liitto RY (myöhemmin SKSL) rekisteriin, jotta jäsenet voivat osallistua SLSL:n järjestämiin näyttelyihin ja kilpailuihin, ja edelleen kansainvälisiin amatöörikuvaajien näyttelyihin ja kilpailuihin. SKSL käsittelee tiedot voimassaolevien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Kymen kamerat RY ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on kaupallisella sovelluksella tehty tiedosto. Tiedosta on salasanasuojattu ja on rahastonhoitajalla. Tiedosto ylläpidetään erillisellä tallennusmedialla. Jäsenrekisterin sisällön käyttöoikeus on Kymen kameroiden hallituksen jäsenillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Oikeus vaatia korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon oikaisua. Tiedot korjataan rekisteriin sen ylläpitäjän toimesta. Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla Kymen kamerat RY:lle
Rekisteri- ja tietosuojalomake versio 10.3.2020